Chystáte se na cambridgeskou jazykovou zkoušku FCE nebo na státní jazykovou zkoušku?

Rádi byste uspěli, váháte však, zda máte dostatečné znalosti o průběhu, obsahu i hodnocení zkoušky?
V našem kurzu si vyzkoušíte, jak ve skutečnosti probíhá poslechová, písemná i ústní část těchto zkoušek.

Typ a cíl kurzu:

Lektoři: v kurzu učí kvalifikovaní zahraniční nebo čeští lektoři

Osnova FCE nanečisto :

Poslech

Mluvení

Osnova státní zkoušky nanečisto:

Písemná část se skládá ze čtyř částí rozdělených přestávkou do dvou bloků.

První blok tvoří:

Dva testy na porozumění čteným textům (testy A, B). Časový limit je 50 minut.
Volná písemná práce (test C). Časový limit je 90 minut.

Přestávka

Druhý blok tvoří:

Tři testy na porozumění slyšeným textům (testy D,E,F). Časový limit je 40 minut.
Tři testy gramaticko-lexikálních struktur (testy G,H,I). Časový limit je 60 minut


Zkušební testy obdržíte od lektora zdarma.

Budete-li potřebovat další informace, obraťte se na nás telefonicky na číslo 724 358 518 a nebo prostřednictvím e-mailu: henrietta.mottlova@seznam.cz