V našich kurzech vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé a rodilí mluvčí s několikaletou praxí.

Na co je ve výuce kladen důraz?

 

Maximální počet studentů ve skupině je deset.
Při skupinové výuce hodina trvá 45 minut.
Výuka probíhá v učebnách školy na Plzeňské ulici č.p. 95 v Berouně.
Při individuální výuce hodina trvá 45 minut, v případě dohody i 60 minut.
Výuka probíhá v našich učebnách, na pracovišti nebo v místě bydliště studenta.

 

Z čeho učíme?

 

Budete-li potřebovat další informace, obraťte se na nás telefonicky na číslo 724 358 518 a nebo prostřednictvím e-mailu: henrietta.mottlova@seznam.cz