Naše jazyková škola vám nabízí individuální, skupinové a odborné kurzy.

Individuální kurzy

Individuální či maloskupinová výuka je pro studium cizích jazyků prokazatelně nejefektivnější.
Při individuálních kurzech je způsob, tempo a obsah výuky volen na základě potřeb konkrétního studenta.
Studium postupuje rychleji, takže si student šetří svůj čas.
Výuka je časově flexibilní, a tedy vhodná především pro pracovně vytížené studenty.
Student si může vybrat počet lekcí od 2 vyučovacích hodin týdně až po jakkoli intenzivní výuku.

Skupinové kurzy

Ve skupinových kurzech mohou studenti využívat týmové práce – ve skupinové konverzaci, společném řešení úkolů, modelových situací.
Studenti mají mnoho příležitostí k porovnání vlastních jazykových znalostí a dovedností s ostatními účastníky kurzu.
Zdravá rivalita a soutěživost mezi jednotlivými studenty často stimulují k lepším výkonům.
Můžete si sami zvolit počet studentů, které přihlásíte do jedné skupiny.
Je však nezbytné, aby byli všichni na přibližně stejné jazykové úrovni.

Při skupinové výuce hodina trvá 45 minut.
Při individuální výuce hodina trvá 45 minut, v případě dohody i 60 minut.
Výuka probíhá v našich učebnách, anebo na vašem pracovišti.

Z čeho učíme?

 

Budete-li potřebovat další informace, obraťte se na nás telefonicky na číslo 724 358 518 a nebo prostřednictvím e-mailu: henrietta.mottlova@seznam.cz