Intenzivní pomaturitní studium

Intenzivní pomaturitní studium je jednoleté denní studium anglického jazyka schválené vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Studium je určené pro studenty, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium
v konzervatoři v roce, ve kterém se hlasí k pomaturitnímu studiu . Tito studenti jsou z hlediska státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění, daňové úlevy, rodinných přídavků, slevy jízdného, považováni za studenty střední školy se všemi právy a povinnostmi studenta. Studenti, kteří maturovali dříve, se mohou účastnit kursu také, nemají však výše uvedené výhody.

Vyučujeme 20 vyučovacích hodin týdně.

Výuka začíná rozřazovacími testy a ústním pohovorem první týden v září.

Proč si vybrat intenzivní pomaturitní studium na naší jazykové škole?

Základní informace o výuce

Doplňkový program

Studenti po ukončení studia

Přihlášky na pomaturitní studium

· odesláním přihlášky mailem na: henrietta.mottlova@seznam.cz

· přihlásit se můžete rovněž na čísle mobilu: 724 358 518

· přihlášku naleznete zde (přihlášku si uložte, vyplňte a poté odešlete na uvedený email jako přílohu)

Při přijetí na vysokou školu vrátíme kursovné bez navýšení.


Rozvrh hodin: denně 9.00 – 12.15

Rozvrh se může po domluvě většiny upravit.

 

 

Budete-li potřebovat další informace, obraťte se na nás telefonicky na číslo 724 358 518 a nebo prostřednictvím e-mailu: henrietta.mottlova@seznam.cz