Cambridge zkoušky se konají v Berouně, Hořovicích a okolí, pod dohledem certifikovaných supervizorů z Evropského centra jazykových zkoušek. Vyplněné testové sady se po zkouškách zasílají v zapečetěných obálkách k opravě do Cambridge. Výsledky testů jsou za 4-8 týdnů.
Zkouška je ukončena slavnostním předáním mezinárodně uznávaných CERTIFIKÁTŮ všem studentům za účasti ředitelky jazykové školy, představitelů města a vyučujících jednotlivých škol.